Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020
30/12/2019 5:01:43 CH

    Thực hiện Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND xã về việc ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2020. UBND xã Quảng Thọ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020 như sau:

     Nội dung chi tiết của Kế hoạch có trong tập tin đính kèm: 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Hà Hiền
 In trang]