Xã Quảng Thọ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác Thanh niên năm 2020
07/02/2020 5:01:43 CH
    Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên huyện Quảng Điền năm 2020.

    Ngày 07 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Thanh niên trên địa bàn năm 2020, với các nội dụng chủ yếu sau:

    Nội dung chi tiết có trong file đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Lê Thanh Xuân
 In trang]