Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của xã Quảng Thọ
12/02/2020 5:01:43 CH

    Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ xây dựng Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, cụ thể như sau:

    Nội dung chi tiết của Kế hoạch có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Hà Hiền
 In trang]