Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
07/01/2020 5:01:43 CH

    Thực hiện Quyết định số 3.365/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. Uỷ ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

    Nội dung chi tiết của Kế hoạch có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Hà Hiền
 In trang]