Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020
14/01/2020 5:01:43 CH

    Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020. Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

     Nội dung chi tiết của Kế hoạch có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Hà Hiền
 In trang]