Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
24/04/2020 5:01:43 CH

    Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. UBND xã ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (viết tắt là Quyết định 290) với những nội dung cụ thể như sau:

    Nội dung chi tiết của Kế hoạch có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Hà Hiền
 In trang]