Tra cứu Thủ tục hành chính

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương
Lĩnh vực: Khuyến nông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn.
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 60 ngày
Phí, lệ phí: 0

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp xã trước ngày 30/9 hàng năm; 

Bước 2: UBND cấp xã kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ, tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp xã trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đề xuất kế hoạch khuyến nông Bản chính
Dự toán kinh phí Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 1

Không