Tra cứu Thủ tục hành chính

Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp xã
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 0

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng bằng văn bản gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định trực tiếp, hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã, hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã tiếp nhận kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cung cấp giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ thì UBND cấp xã trình UBND cấp huyện để UBND cấp huyện xem xét.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện trách nhiệm xem xét cung cấp thông tin quy hoạch và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Bộ phần tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin) Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 1

Không