Tra cứu Thủ tục hành chính

Thành lập tổ hợp tác
Lĩnh vực: Kinh tế tập thể - Hợp tác xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn.
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 05
Phí, lệ phí: 0

+ Bước 1: Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch UBND cấp xã chứng thực vào hợp đồng hợp tác.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại UBND cấp xã.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Hợp đồng hợp tác của các thành viên (theo mẫu) Bản chính
Giấy đề nghị chứng thực hợp đồng hợp tác (theo mẫu) Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 02

Không.