Tra cứu Thủ tục hành chính

Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác
Lĩnh vực: Kinh tế tập thể - Hợp tác xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn.
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: Trong
Phí, lệ phí: 0

Trường hợp thay đổi tổ trưởng, Tổ hợp tác thông báo đến UBND cấp xã nơi tổ hợp tác được cấp giấy chứng thực về việc thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Thông báo về việc thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác (theo mẫu) Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không.