Tra cứu Thủ tục hành chính

Chấm dứt tổ hợp tác
Lĩnh vực: Kinh tế tập thể - Hợp tác xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn.
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: Trong (Ngay khi nhận được thông báo chấm dứt của tổ hợp tác)
Phí, lệ phí: 0

+ Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tổ hợp tác chấm dứt hoạt động thì tổ hợp tác phải thông báo đến UBND xã, phường, thị trấn nơi tổ hợp tác được cấp giấy chứng thực về việc chấm dứt hoạt động.

+ Bước 2: UBND cấp xã nhận hồ sơ và xoá tên tổ hợp tác trong sổ.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác (theo mẫu) Bản chính
Giấy chứng thực hợp đồng hợp tác đã cấp Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không.