Tra cứu Thủ tục hành chính

Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ Tổ hợp tác
Lĩnh vực: Kinh tế tập thể - Hợp tác xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn.
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: Trong
Phí, lệ phí: 0

+ Bước 1: Đại diện của tổ hợp tác hoặc đại diện của những người có ý tưởng thành lập tổ hợp tác đề nghị hỗ trợ nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

+ Bước 2: UBND cấp xã xem xét, xác nhận đơn và trả cho người nộp hồ sơ.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đề nghị hỗ trợ Tổ hợp tác (theo mẫu) Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không