Tra cứu Thủ tục hành chính

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Lĩnh vực: Văn hóa - Thể thao
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn.
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0

Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận của câu lạc bộ thể thao cơ sở.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do, nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Quyết định thành lập Bản chính
Danh sách Ban Chủ nhiệm Bản chính
Danh sách hội viên Bản chính
Địa điểm tập luyện Bản chính
Quy chế hoạt động Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không