Tra cứu Thủ tục hành chính

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Lĩnh vực: Người có công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn.
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Phí, lệ phí: 0

- Bước 1: Người có công hoặc thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nếu không có điều kiện trực tiếp nhận trợ cấp, phụ cấp thì phải lập giấy ủy quyền và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận.       

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và xác nhận vào giấy ủy quyền.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Giấy ủy quyền Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không