Tra cứu Thủ tục hành chính

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản
Lĩnh vực: Phát triển nông thôn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: Ngay khi tiếp nhận hồ sơ
Phí, lệ phí: 0

- Cá nhân đem hợp đồng và biên bản nghiệm thu hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản đến Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị xác nhận;

- Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra và xác nhận việc thực hiện hợp đồng cho cá nhân người nông dân.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân với nông dân (ban hành kèm theo Phụ lục I của Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT) Bản chính
Biên bản nghiệm thu hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân với nông dân Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không