Giới thiệu tổ chức bộ máy cơ quan xã Quảng Thọ
   

I. Đảng ủy xã

1. Bí thư Đảng ủy

Trần Văn Nhuận

2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã

Nguyễn Thị Bé

3. Phó Bí thư Đảng ủy xã

Hoàng Công Phong

4. Văn phòng Đảng ủy xã

Hoàng Công Nghiêm - Phụ trách Văn phòng Đảng ủy

Trần Thị Kim Trúc - Phụ trách Tổ chức Đảng ủy

II. Thường trực Hội đồng nhân dân xã

1. Chủ tịch HĐND xã

Trần Văn An

2. Phó Chủ tịch HĐND xã

Hồ Thị Sương

III. Uỷ ban nhân dân xã

1. Chủ tịch UBND xã

Hoàng Công Phong

2. Phó Chủ tịch UBND xã

Trần Kìm

3. Công an xã

- Trưởng Công an xã

Thiếu tá Trần Quốc Hải

- Phó Trưởng Công an xã

Phan Hữu Tín

- Công An viên

Trung úy Nguyễn Ngọc Thọ

Thượng úy Đoàn Phước Hóa

4. Ban chỉ huy Quân sự xã

- Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã

Nguyễn Văn Lộc

- Phó Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã

Lê Nguyên

- B Trưởng cơ động

Hoàng Công Nghiêm

5. Văn phòng UBND xã: 

Hà Hiền

Hoàng Văn Lung

Lê Thanh Xuân

6. Kế toán UBND xã: 

Phan Thị Thảo Tiên

7. Địa chính xã:

Địa chính - Nông nghiệp - Môi trường

Trương Văn Quốc

Địa chính - Xây dựng

Trần Phúc

8. Tư Pháp xã:

Huỳnh Thị Minh Hương

Trịnh Thị Thanh Nhàn

9. Văn hóa - Xã hội

- Văn hóa - Thông tin

Trần Trọng Quân

- Chính sách - Xã hội

Trần Thị Thanh Ngân

IV. Mặt trận và các hội đoàn thể

1. Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Trần Phụ Cường

2. Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Lê Thị Mộng Hòa

Trương Quang Truyền

3. Hội, đoàn thể:

3.1. Hội Cựu chiến binh

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

Trần Chinh

Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

Lê Nguyên

3.2. Hội Nông Dân

Chủ tịch Hội Nông dân

Hoàng Công Phu

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

Nguyễn Tin

3.3. Hội Liên hiệp Phụ nữ

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Hoàng Thị Thu Thủy

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Bế Thị Sáu Hậu

3.4. Đoàn TNCSHCM

Bí thư Xã Đoàn

Trương Quang Truyền

Hà Hiền
 In trang]