Lãnh đạo hội đồng nhân dân xã

 

NGUYỄN THỊ BÉ
CHỦ TỊCH
Email: ntbe.quangtho@thuathienhue.gov.vn
 SĐT: 091 134 3477

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH
Email: .quangtho@thuathienhue.gov.vn
SĐT: 
Hà Hiền
 In trang]
Các bài khác