Lãnh đạo Đảng ủy xã

VÕ VIỆT ĐỨC
BÍ THƯ 
Email: vvduc.quangtho@thuathienhue.gov.vn
SĐT: 093 566 9833

                                                                          

                             NGUYỄN THỊ BÉ                                                 HOÀNG CÔNG PHONG

                   PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC                                               PHÓ BÍ THƯ 
            Email: ntbe.quangtho@thuathienhue.gov              Email: hcphong.quangtho@thuathienhue.gov.vn
                             SĐT: 091 134 3477                                                      SĐT: 091 424 3474  
Hà Hiền
 In trang]
Các bài khác