Có lỗi xảy ra. Lỗi: QuanTracMoiTruong_ViewAll hiện chưa có.

Các lưu ý kỹ thuật về giám sát môi trường ao nuôi

Yêu cầu kỹ thuật

 • Lưu tốc dòng chảy 0,2-0,3 m/s
 • pH: 6,5 - 8,5
 • Oxy hoà tan: > 4 mg/L
 • NH3: < 0,03 mg/L
 • H2S: < 0,01 mg/L
 • NO2: < 0,5 mg/L
 • Nhiệt độ nước: 20 - 33 oC
 • Độ trong: > 40 cm

Cảnh báo cấp 1: Gây ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cá và có thể dẫn đến bệnh

 • Lưu tốc dòng chảy: > 0,5m/s hoặc <0,2 m/s
 • pH: < 6 hoặc > 9
 • Oxy hoà tan: < 3 mg/L
 • NH3: > 0,05 mg/L
 • H2S: > 0,01 và < 0,03 mg/L
 • NO2: 0,5 - 1 mg/L
 • Nhiệt độ nước: < 20 và > 33 oC
 • Độ trong: 30 - 35 cm

Cảnh báo cấp 2: Ức chế sinh trưởng và có thể gây chết rải rác

 • Lưu tốc dòng chảy: > 1m/s hoặc < 0,1 m/s
 • pH: < 5,5 hoặc > 9,5
 • Oxy hoà tan: < 2 mg/L
 • NH3: > 1 mg/L
 • H2S: > 0,03 và < 0,1 mg/L
 • NO2: 1 - 3 mg/L
 • Nhiệt độ nước: < 15 oC
 • Độ trong: 20-25 cm

Cảnh báo cấp 3: Gây ngộ độc và làm chết cá

 • Lưu tốc dòng chảy: > 2m/s gây tổn thất lồng nuôi
 • pH: < 5 hoặc > 9,5
 • Oxy hoà tan: < 2 mg/L
 • NH3: > 2 - 3 mg/L
 • H2S: > 0,1 mg/L
 • NO2: > 3 mg/L
 • Nhiệt độ nước: 10 - 15 oC
 • Độ trong: < 20 cm