• UBND xã có cung cấp dịch vụ đăng ký khai sinh lưu động?

  Người gửi: Nguyễn Minh Anh - xã Quảng Thọ

  Tôi là mẹ đơn thân, gia đình chỉ có 2 mẹ con nên sau khi sinh con, tôi không thể đến UBND xã để đăng ký khai sinh, cho tôi hỏi UBND xã có cung cấp dịch vụ đăng ký khai sinh lưu động không? Nếu có cung cấp dịch vụ đăng ký khai sinh lưu động thì cho tôi biết tôi cần cung cấp các loại giấy tờ gì, lệ phí đăng ký khai sinh lưu động là bao nhiêu? Tôi có thể nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 không? (19/03/2021)

  Kính gửi: Ông Nguyễn Minh Anh; Địa chỉ: Quảng Thành, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

  Tôi là Trịnh Thị Thanh Nhàn - Công chức Tư pháp- Hộ tịch xã xin trả lời câu hỏi này như sau:

  Căn cứ Luật số 60/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 20/11/2014Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/11/2015 về việc quy định một số điều của Luật hộ tịch; Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 28/5/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tich và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/11/2015 về việc quy định một số điều của Luật hộ tịch. Điều kiện thực hiện Đăng ký khai sinh lưu động là Trẻ em sinh ra mà cha mẹ bị khuyết tật, ốm bệnh không thể đi đăng ký khai sinh cho con; cha mẹ bị bắt, tạm giam hoặc đang thi hành án phạt tù mà không còn ông bà nội, ngoại và người thân thích khác hoặc những người này không có điều kiện đi đăng ký khai sinh cho trẻ. Như vậy, bạn không thuộc các đối tượng này nên không thể thực hiện đăng ký khai sinh lưu động. Bạn có thể nhờ ông, bà, người thân thích khác của trẻ mà không cần phải có văn bản uỷ quyền của bạn nhưng phải thống nhất với bạn về các nội dung khai sinh. Nếu bạn không có bất kỳ người thân thích nào khác thì bạn có thể liên hệ UBND xã để UBND xã tạo điều kiện cho bạn đăng ký khai sinh cho trẻ tại nhà.

  Hồ sơ gồm có: 

  Giấy tờ phải nộp: Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu theo mẫu QT-TPHT-01/BM01; Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.

  Giấy tờ phải xuất trình: Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh; Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để chứng minh thẩm quyền đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).

  Lệ phí:  5.000 đồng/trường hợp đối với đăng ký khai sinh không đúng hạn.

  - Miễn lệ phí đối với trường hợp khai sinh đúng hạn; người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

  * Hiện tại UBND xã Quảng Thọ chuẩn bị triển khai thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 4 chứ chưa triển khai thực hiện bạn nhé.

  Xin trân trọng cảm ơn !

 • Thủ tục chứng thực hợp đồng

  Người gửi: Nguyễn Minh Đệ - xã Quảng Thọ

  Cho tôi hỏi quy định của pháp luật về Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. Xin cảm ơn. (19/03/2021)

  Xin trả lời ý kiến của ông Nguyễn Minh Đệ như sau:

  1.Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ

  a. Thành phần hồ sơ

  - Dự thảo Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng:

  + Bản sao phải có chứng thực.

  + Bản sao không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó (xuất trình bản chính để đối chiếu)

  b. Số lượng hồ sơ 

  01 bộ

  2. Thời gian xử lý 

  02 ngày làm việc 

  3. Phí, lệ phí

  50.000 đồng/trường hợp

 • Đăng ký kết hôn với người khác xã cần mang theo các loại giấy tờ gì

  Người gửi: Nguyễn Mâu - thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ

  Cho tôi hỏi đăng ký kết hôn với người khác xã cần mang theo các loại giấy tờ gì (19/03/2021)

  Kính gửi: Ông Nguyễn Mâu.

  Tôi Trịnh Thị Thanh Nhàn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã xin trả lời câu hỏi của ông như sau:

  Để đăng ký kết hôn với người khác xã ông cần mang theo các loại giấy tờ:

  1. Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp trong trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn không đăng ký thường trú tại địa bàn xã làm thủ tục đăng ký kết hôn (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc). 

  2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp.

  3. Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký kết hôn.

  4. Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).

  5. Trích lục ghi chú ly hôn đối với trường hợp công dân Việt Nam đăng ký thường trú tại địa bàn xã làm thủ tục đăng ký kết hôn, đã được giải quyết việc ly hôn trước đó tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. 

  Xin trân trọng cảm ơn !

 • Cần xin phép UBND xã trước khi tổ chức đám cưới do thời gian dịch bệnh Covid-19

  Người gửi: Nguyễn Minh Anh - Quảng Thành, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

  Hiện nay tôi đang sinh sống trên địa bàn xã, vào ngày 5 tháng 3 năm 2021 nhằm ngày 22 tháng 1 năm Tân Sửu, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới cho con trai tại gia đình. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết để tổ chức đám cưới thì cần xin phép UBND xã trước khi tổ chức. Xin UBND xã hướng dẫn cho tôi cách làm cụ thể: Ví dụ tôi phải lập các loại giấy tờ gì, nội dung cách thức viết đơn (nếu có), liên hệ nộp cho ai để được UBND xã chấp thuận cho gia đình chúng tôi tổ chức theo ngày đã định. Đồng thời, xin UBND xã thông tin cho tôi biết gia đình tôi cần phải thực hiện các biện pháp gì để đảm bảo phòng dịch bệnh. Xin trân trọng cám ơn! (19/03/2021)

  Kính gửi: Ông Nguyễn Minh Anh

  Tôi Lê Thanh Xuân, Công chức Văn phòng-Thống kê xã xin trả lời câu hỏi của ông như sau:

      Thực hiện Thông báo số 67/TB-UBND ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh ngày 17/02/2021; để đảm bảo chủ động, nghiêm túc trong công tác phòng, chống dịch; UBND xã đã ban hành thông báo số 17/TB-UBND ngày 19/02/2021 Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó: Dừng tổ chức các lễ hội tại địa phương, hạn chế tối đa các sự kiện tụ tập đông người, các hoạt động chưa cấp thiết... đảm bảo công tác phòng dịch, cụ thể:

            - Đối với việc tổ chức tiệc cuới, hỏi, liên hoan, tiệc mừng... của người dân phải đăng ký với UBND xã cụ thể thời gian, số lượng, thành phần người tham dự, không mời khách từ tỉnh khác đến dự..., đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.     

           - Đối với tổ chức đám tang, thực hiện tuyên truyền vận động, khuyến khích người dân tổ chức đơn giản, gọn nhẹ theo truyền thống, tránh tụ tập đông người, đảm bảo phòng dịch.

            - Yêu cầu các nhà hàng dịch vụ nơi tổ chức tiệc cưới, liên hoan... phải đăng ký với UBND xã trong việc tổ chức và cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở kinh doanh.

      Việc ông tổ chức đám cưới vào ngày 05/3/2021 thì cần phải gửi đơn đăng ký đến UBND xã (qua Văn phòng UBND xã); UBND có chuẩn bị mẫu đơn đăng ký ông có thể tham khảo mẫu đơn ở bên dưới.

      Về thực hiện các biện pháp để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh:

         + Gia đình chủ động phun tiêu độc, khử trùng trong gia đình và xung quanh khu vực trước khi tổ chức tiệc cưới.

            + Bố trí bàn cách bàn tối thiểu là 02 mét.

            + Bố trí đẩy đủ dung dịch sát khuẩn.

            + Hạn chế số lượng người tham dự, không được mời khách ngoài tỉnh.

Tổng cộng: 4
 • Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

  Người gửi: Hồ Văn Lem - xã Quảng Thọ

  Cho tôi hỏi quy định của pháp luật về thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Xin cảm ơn. (19/03/2021)

Tổng cộng: 1
Công khai (điện thoại, email)
  
.doc|.xls|.pdf|.txt
CAPTCHA image
(Nhập vào mã xác nhận trên)