Thừa Thiên Huế ấn định 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026
01/03/2021 5:04:49 CH
Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết về ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021-2026.

    Theo đó, ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: Tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 51 đại biểu; số đơn vị bầu cử là 14 đơn vị.

Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử:

        Đơn vị bầu cử số 1: Gồm 15 xã và 1 thị trấn của huyện Phong Điền. Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 4.

         Đơn vị bầu cử số 2: Gồm 10 xã và 1 thị trấn của huyện Quảng Điền. Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 4.

         Đơn vị bầu cử số 3: Gồm 8 xã và 7 phường của thị xã Hương Trà. Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 5.

         Đơn vị bầu cử số 4: Gồm 7 phường của thành phố Huế (Thuận Lộc, Thuận Thành, Thuận Hòa, Tây Lộc, Phú Thuận, Kim Long, Hương Long). Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 4.

         Đơn vị bầu cử số 5: Gồm 7 phường của thành phố Huế (Phú Hòa, Phú Bình, Phú Cát, Phú Hậu, Phú Hiệp, An Hòa, Hương Sơ). Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 3.

         Đơn vị bầu cử số 6: Gồm 7 phường của thành phố Huế (Vỹ Dạ, An Cựu, Phú Nhuận, Phú Hội, Xuân Phú, An Đông, An Tây). Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 4.

         Đơn vị bầu cử số 7: Gồm 6 phường của thành phố Huế (Vĩnh Ninh, Phước Vĩnh, Trường An, Phường Đúc, Thủy Biều, Thủy Xuân). Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 3.

         Đơn vị bầu cử số 8: Gồm 9 xã và 1 thị trấn của huyện Phú Vang (Các xã: Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Thanh, Vinh Xuân, Vinh An, Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Dương và thị trấn Thuận An). Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 4.

         Đơn vị bầu cử số 9: Gồm 8 xã và 1 thị trấn của huyện Phú Vang (Các xã: Phú An, Phú Hồ, Phú Lương, Phú Mỹ, Phú Thượng, Phú Xuân, Vinh Hà, Phú Gia và thị trấn Phú Đa). Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 3.

         Đơn vị bầu cử số 10: Gồm 7 xã và 5 phường của thị xã Hương Thủy. Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 5.

         Đơn vị bầu cử số 11: Gồm 7 xã và 1 thị trấn của huyện Phú Lộc (Các xã: Lộc Trì, Lộc Điền, Lộc Sơn, Lộc An, Lộc Bổn, Lộc Hòa, Xuân Lộc và thị trấn Phú Lộc). Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 3.

         Đơn vị bầu cử số 12: Gồm 8 xã và 1 thị trấn của huyện Phú Lộc (Các xã: Giang Hải, Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Vinh Hiền, Lộc Tiến, Lộc Thủy, Lộc Vĩnh, Lộc Bình và thị trấn Lăng Cô). Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 3.

         Đơn vị bầu cử số 13: Gồm 9 xã và 1 thị trấn của huyện Nam Đông. Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 3.

         Đơn vị bầu cử số 14: Gồm 17 xã và 1 thị trấn của huyện A Lưới. Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 3.

thuathienhue.gov.vn
 In trang]