Lọc Tất cả

DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số kí hiệu VB Lĩnh vực Thể loại văn bản Ngày ban hành Tải về
1 10/TB-UBND Về việc rà soát người từ Hà Nội trở về địa phương Y tế - Giáo dục Thông báo 04/02/2021
2 17/KH-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Nội chính Kế hoạch 04/02/2021
3 167/UBND V/v tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 Y tế - Giáo dục Công văn 03/02/2021
4 168/UBND V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 sang năm 2021 Tài chính Công văn 03/02/2021
5 31/KH-UBND KẾ HOẠCH Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 Văn thư Kế hoạch 03/02/2021
6 238/QÐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 Tư pháp Quyết định 02/02/2021
7 237/QÐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2021 Văn hóa xã hội Quyết định 02/02/2021
8 160/UBND Về việc triển khai thực hiện Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân Tư pháp Công văn 02/02/2021
9 30/KH-UBND KẾ HOẠCH Phát triển văn hóa đọc trên địa bàn huyện năm 2021 Văn hóa xã hội Kế hoạch 02/02/2021
10 164/UBND V/v thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Tư pháp Công văn 02/02/2021
11 32/KH-UBND KẾ HOẠCH Phát triển văn hóa đọc trên địa bàn huyện năm 2021 Văn hóa xã hội Kế hoạch 02/02/2021
12 235/QÐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền Đất đai Quyết định 02/02/2021
13 156/UBND V/v triển khai giải pháp quản lý dịch bệnh bằng mã QR nhằm phòng chống dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng Y tế - Giáo dục Công văn 01/02/2021
14 29/KH-UBND KẾ HOẠCH Kiểm tra công vụ, kỷ cƣơng, kỷ luật hành chính; hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý tại các cơ quan, đơn vị Nội chính Kế hoạch 29/01/2021
15 234/QÐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 huyện Quảng Điền Đất đai Quyết định 29/01/2021
16 27/KH-UBND KẾ HOẠCH Về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2021 và tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật Chăn nuôi-Thú y Kế hoạch 28/01/2021
Tổng cộng16
Hiển thị