Triển khai dự án "Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện" do chính phủ Nhật Bản tài trợ
29/05/2019 5:01:43 CH
    Ngày 16 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với  Ban quản lý dự án "Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quả lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện" tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Ban QLDA tỉnh) và Nhà tài trợ (Chính phủ Nhật Bản) tiến hành bàn giao mặt bằng để triển khai dự án tại thôn Phước Yên (gần cầu Thanh Lương) và tại thôn Tân Xuân Lai (gần trường Mầm non Quảng Thọ), với một số nội dung cụ thể như sau:
    1. Tên dự án: Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện.
    2. Tên nhà tài trợ: Chính phủ Nhật Bản.
    3. Cơ quan quản lý dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
    4. Chủ dự án tại Trung ương: Tổng cục Phòng chống thiên tai.
Cơ quan quản lý dự án tại Trung ương: Ban quản lý dự án "Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện" (gọi tắt là Ban QLDA Trung ương).
    5. Chủ dự án tại địa phương: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cơ quan quản lý dự án tại địa phương: Ban quản lý dự án "Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quả lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện" tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Ban QLDA tỉnh).
    6. Địa điểm thực hiện: Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
    7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017 đến năm 2020.
    8. Diện tích, phạm vi và địa điểm triển khai:
    - 02 vị trí lắp đặt trạm đo mực nước (P):
    - 02 vị trí lắp đặt camera CCTV.
    Tổng diện tích thu hồi: 72m2.
    - Tại thôn Phước Yên và thôn Tân Xuân Lai. (có sơ đồ mặt bằng kèm theo)
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Trần Phúc
 In trang]