Triền khai thi công tuyến đường Phò Nam-Tân Xuân Lai thuộc kế hoạch thứ hai - Hợp phần đường- dự án LRAMP
29/05/2019 5:01:43 CH
    Ngày 27 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công tình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Đơn vị thi công (Công ty TNHH Anh Quốc) và đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng (Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng số 01 Thừa Thiên Huế) tiến hành bàn giao mặt bằng thi công công trình Đường Tân Xuân Lai - Phò Nam thuộc kế hoạch năm thứ hai - Hợp phần đường - Dự án LRAMP, với một số nội dung cụ thể như sau:  
1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Đường Tân Xuân Lai - Phò Nam.
2. Địa điểm xây dựng: Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa chỉ: 10 Phan Bội Châu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Số điện thoại: 0234.3821890.
- Email: ppmu.thuathienhue@gmail. com.
4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:
- Khôi phục cải tạo tuyến đường theo tiêu chuẩn: Đường giao thông nông thôn loại B với tông chiều dài 1524,96 m.
- Nền đường rộng: 5,0 m.
- Mặt đường rộng: 3,5 m.
- Kết cầu mặt đường: Bê tông xi măng M250, Dmax=40mm, dày 20cm.
- Tải trọng thiết kế công trình: 0,65*HL93 (H13 - X60).
- Quy mô công trình: vĩnh cửu.
- Khổ cống, cầu nhỏ: bằng bề rộng nền đường.
5. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có):
- Tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng sô 1 Thừa Thiên Huế.
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Anh Quốc.
Địa chỉ: 235 đường Xuân 68, thành phố Huế Số điện thoại: 0234 3523734.
- Đơn vị tư vẫn giám sát thi công xây dựng: Công ty Cô phần Tư vấn xây dựng số 1 Thừa Thiên Huế.
Địa chỉ: Lô 45 Khu quy hoạch Vỹ dạ 7, phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế.
Số điện thoại: 0234 3848467 - Đơn vị quản lý dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):
- Ngày khởi công: 17/5/2019.
- Ngày hoàn thành 180 ngày kể từ ngày khởi công.
Trần Phúc
 In trang]