Triển khai thi công tuyến đường vào miếu thờ Nguyễn Hữu Dật
13/05/2020 5:01:43 CH
Thực hiện 
Đổ bê tông đường vào Miếu thờ Nguyễn Hữu Dật
Đổ bê tông đường vào Miếu thờ Nguyễn Hữu Dật
Trần Phúc
 In trang]