Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuôc khu dân cư dịch vụ thương mại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
07/05/2020 5:01:43 CH
    Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu dân cư dịch vụ thương mại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 11 lô đất tại Khu dân cư dịch vụ thương mại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

2. Diện tích khu đất: từ 135,4 m2 đến 186,8 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:

STT

Ký hiệu lô đất

Khu vực - vị trí

Đơn giá (đồng/m2)

Diện tích (m2 )

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

B14

Vị trí 1, đường Nội bộ trung tâm chợ Quảng Thọ

1.600.000

137,2

219.520.000

7.000.000

33.000.000

2

B15

1.000.000

135,4

135.400.000

4.000.000

20.000.000

3

B16

1.000.000

146,6

146.600.000

4.000.000

20.000.000

4

B17

1.000.000

144,9

144.900.000

4.000.000

20.000.000

5

B18

1.000.000

143,2

143.200.000

4.000.000

20.000.000

6

B19

1.000.000

141,6

141.600.000

4.000.000

20.000.000

7

B20

1.000.000

139,9

139.900.000

4.000.000

20.000.000

8

D03

1.200.000

176,9

212.280.000

6.000.000

32.000.000

9

D04

1.200.000

180,9

217.080.000

7.000.000

33.000.000

10

D05

1.200.000

184,9

221.880.000

7.000.000

33.000.000

11

D06

1.250.000

186,8

233.500.000

7.000.000

35.000.000

Tổng

   

1.955.860.000

 

286.000.000

 

- Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

 - Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Cá nhân, hộ gia đình không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều38 của Luật đấu giá 2016.

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu tiền mua hồ sơ (đồng/hồ sơ/lô)

1

Dưới 200 triệu đồng

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

 

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 26/5/2020  tại khu dân cư dịch vụ thương mại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 26/5/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc UBND xã Quảng Thọ.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 26/5/2020.

- Tại UBND xã Quảng Thọ: từ 08h00 đến 11h00 ngày 26/5/2020.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 26/5/2020 đến 17h00 ngày 28/5/2020.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế.

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 28/5/2020.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 29/5/2020.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường UBND xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

- Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3554214, Wedsite:quangtho.thuathienhue.gov.vn

Nội dung chi tiết thể hiện trong file đính kèm./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Trần Phúc
 In trang]
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>