Thông báo niêm yết hồ sơ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất
07/09/2020 5:01:43 CH
Ủy ban nhân dân xã có tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất của hộ gia đình ông Nguyễn Tuyến, hiện thường trú tại: 5/13/357 Chi Lăng, phường Phú Hiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Uỷ ban nhân dân xã thông báo cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã được biết về hồ sơ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất của hộ gia đình ông Nguyễn Tuyến.  

Thông tin thửa đất đề nghị cấp lại giấy CNQSD đất, cụ thể như sau:

  + Thửa đất số:541; tờ bản đồ: 01; diện tích: 880m2.(Bản đồ 299).

  + Địa chỉ thửa đất: Thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  + Họ tên người được cấp giấy CNQSD đất: ông Nguyễn Doanh (là cha đẻ của ông Nguyễn Tuyến, đã chết năm 2008).

  + Cơ quan cấp giấy CNQSD đất: UBND huyện Quảng Điền.

  + Lý do đề nghị cấp lại giấy CNQSD đất: hiện gia đình ông Nguyễn Tuyến đang lập thủ tục thừa kế QSD đất của ông Nguyễn Doanh để lại.

  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu tổ chức, cá nhân nào có kiến nghị, phản ánh, khiếu nại về hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất của hộ gia đình ông Nguyễn Tuyến theo các nội dung trên, đề nghị liên hệ Ủy ban nhân dân xã (qua bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, lĩnh vực đất đai – xây dựng) để  thẩm tra làm rõ.

*Thời gian niêm yết:

+ 15 ngày (từ ngày 07 tháng 9  năm 2020 đến ngày 21 tháng 9 năm 2020).

*Địa điểm niêm yết:

+ Tại UBND xã Quảng Thọ (Bảng tin niêm yết);

+ Bảng tin nhà văn hóa thôn Niêm Phò.

+ Thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh xã.

Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có tổ chức, cá nhân nào kiến nghị, phản ánh, khiếu nại về hồ sơ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất của hộ gia đình ông Nguyễn Tuyến như đã nói trên, Ủy ban nhân dân xã sẽ lập các thủ tục đề nghị các cơ quan chức năng cấp trên cấp giấy lại chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Tuyến theo quy định của pháp luật.

Mọi kiến nghị, phản ánh, khiếu nại sau thời hạn nêu trên, Ủy ban nhân dân xã không xem xét giải quyết ./.

(Có file thông báo đính kèm)./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Trần Phúc
 In trang]
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>