UBND xã Quảng Thọ ban hành thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của chủ tịch UBND xã năm 2021
05/01/2021 5:01:43 CH
    Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân năm 2013; nhằm tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; UBND xã thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã năm 2021, cụ thể như sau:

    Nội dung chi tiết của Thông báo có trong file đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Lê Thanh Xuân
 In trang]
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>