Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại khu dân cư dịch vụ thương mại xã Quảng Thọ và khu dân cư thôn La Vân Hạ
10/12/2020 5:01:43 CH
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại khu dân cư dịch vụ thương mại xã Quảng Thọ và khu dân cư La Vân Hạ, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ

1. Tên quỹ đất: 15 lô đất tại khu dân cư dịch vụ thương mại xã Quảng Thọ và khu dân cư La Vân Hạ, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tổng diện tích quỹ đất: 3.078,8 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT

Kí hiệu lô đất

Số thửa

Diện tích (m2)

Khu vực/ Vị trí

Giá đất cụ thể  (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

I

Khu dân cư dịch vụ thương mại xã Quảng Thọ (Quyết định 1875/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015)

1

D7

926

166,8

Vị trí 1, đường nội bộ trung tâm chợ Quảng Thọ; mặt đường quy hoạch 9m

1.050.000

175.140.000

5.000.000

18.000.000

2

D8

927

172,9

1.000.000

172.900.000

5.000.000

18.000.000

3

D9

928

176,9

1.000.000

176.900.000

5.000.000

18.000.000

4

D10

929

180,9

1.000.000

180.900.000

5.000.000

18.000.000

5

D11

930

184,9

1.000.000

184.900.000

6.000.000

18.000.000

6

D12

931

186,8

1.050.000

196.140.000

6.000.000

18.000.000

II

Khu dân cư La Vân Hạ, xã Quảng Thọ, tờ bản đồ 13-Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 25/9/2018

 

Tờ bản vẽ phân lô số 1

7

 

T399

301,7

Vị trí 3 tuyến đường WB2 (đường từ Tỉnh lộ 19 đến cổng Phú Lương A), hiện trạng đường bê tông 1,5m

350.000

106.000.000  

4.000.000  

16.000.000  

8

 

T400

309,7

350.000

108.000.000  

4.000.000  

16.000.000  

 

Tờ bản vẽ phân lô số 2

9

 

T392

214,2

Vị trí 3 đường WB2 (đường từ Tỉnh lộ 19 đến cổng Phú Lương A), hiện trạng đường bê tông 1,5m

350.000

75.000.000  

3.000.000  

11.000.000  

10

 

T393

200,1

350.000

70.000.000  

3.000.000  

11.000.000  

11

 

T394

199,9

350.000

70.000.000  

3.000.000  

11.000.000  

12

 

T395

200,1

350.000

70.000.000  

3.000.000  

11.000.000  

13

 

T396

200,1

350.000

70.000.000  

3.000.000  

11.000.000  

14

 

T397

200,1

350.000

70.000.000  

3.000.000  

11.000.000  

15

 

T398

183,7

350.000

64.000.000  

3.000.000  

11.000.000  

TỔNG

3.078,8

 

 

 1.789.880.000  

 

217.000.000  

 

 -  Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 100.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 18/01/2021 tại khu dân cư dịch vụ thương mại xã Quảng Thọ và khu dân cư La Vân Hạ, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 18/01/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc UBND xã Quảng Thọ.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 18/01/2021.

- Tại UBND xã Quảng Thọ: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 18/01/2021.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 08h00 ngày 18/01/2021 đến 17h00 ngày 20/01/2021.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 500270406001715 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế.

- Số tài khoản:  55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản:  118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17 giờ 00 ngày 20/01/2021.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 21/01/2021.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

- Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3554214, Wedsite:quangtho.thuathienhue.gov.vn

Nội dung chi tiết thể hiện trong file đính kèm./.

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
 In trang]
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>