Thông báo niêm yết công khai danh sách đối tượng được xác định mức độ khuyết tật đợt 6 năm 2020
23/07/2020 5:01:43 CH
        Ngày 20 tháng 6 năm 2020, tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật đã xác định và xác định lại mức độ khuyết tật cho 08 trường hợp có hộ khẩu thường trú tại địa phương là bà Lê Thị Quên, Hồ Thị Hoa, Phan Thị Thủy, Nguyễn Thị Ẻo, Mai Thị Niên, Lê Thị My, cháu Văn Đình Lanh và ông Nguyễn Biệt.  

        Để đảm bảo đầy đủ tính pháp lý về việc xác định mức độ khuyết tật cho các trường hợp khuyết tật trên địa bàn xã đúng pháp luật. Nay Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ thông báo cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã được rõ. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu cá nhân, tổ chức nào có ý kiến phản ánh hoặc phát hiện có gì sai sót trong quá trình xác định, xác định lại mức độ khuyết tật ngày 20/7/2020 xin báo về Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ để Ủy ban nhân dân xã tiến hành thẩm tra xác minh hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

       Thông báo và danh sách đối tượng được xác định mức độ khuyết sẽ được niêm yết công khai tại Bảng Thông báo của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thọ và được đăng tải trên trang thông tin điện tử xã Quảng Thọ từ ngày 20 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 24 tháng 7 năm 2020.

       Sau 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu Ủy ban nhân dân xã không nhận được ý kiến phản ánh về các nội dung nêu trên thì Ủy ban nhân xã Quảng Thọ sẽ lập thủ tục để trình Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền xem xét giải quyết đối với các trường hợp được xác định mức độ nặng và đặc biệt nặng./.

Trần Thị Thanh Ngân
 In trang]
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>