Thông báo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19
04/02/2021 5:04:49 CH
    Thực hiện Thông báo số 42/TB-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh ngày 02/02/2021; để đảm bảo chủ động, nghiêm túc trong công tác phòng, chống dịch; UBND xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp xã; Ban điều hành các thôn và Nhân dân trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

    Nội dung chi tiết của Thông báo có trong file đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Lê Thanh Xuân
 In trang]