Quyết định về việc tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác hội và phong trào cựu chiến binh năm 2020
06/01/2021 5:04:49 CH

Ngày 05/01/2021. Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ ký ban hành Quyết định tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào cựu chiến binh năm 2020 (có danh sách kèm theo).

 

 

 

 
   

          I. Về tập thể

          1. Chi hội Cựu chiến binh thôn Tân Xuân Lai;

          2. Chi hội Cựu chiến binh thôn Phò Nam B.

          II. Về cá nhân

          1. Ông Nguyễn Văn Sang        Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Niêm Phò;

          2. Ông Nguyễn Công Toàn      Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Phước Yên;

          3. Ông Hoàng Chương             Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn La Vân Thượng.

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Hà Hiền
 In trang]