Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021
04/01/2021 5:01:43 CH
Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính;Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luậtvà Thông tư 14/2014/TT- BTPngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết, thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CPngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Minh Hương
 In trang]