Kế hoạch thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
15/01/2021 5:04:49 CH
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021. Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 cụ thể như sau:  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Minh Hương
 In trang]