Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 chính thức
14/01/2021 5:04:49 CH

    Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền về triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ xây dựng Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 với những nội dung như sau:

    Nội dung chi tiết của Kế hoạch có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Hà Hiền
 In trang]