Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
15/01/2021 5:04:49 CH
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021.Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, cụ thể như sau:  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Minh Hương
 In trang]