Quyết định về việc tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020
15/01/2021 5:04:49 CH

 Ngày 15/01/2021. Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ ký ban hành Quyết định tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 (có danh sách kèm theo).

           I. Về tập thể

          1. Chi đoàn thôn Tân Xuân Lai;

          2. Chi đoàn trường THCS Trần Thúc Nhẫn.

          II. Về cá nhân

          1. Bà Trần Thị Hằng - Bí thư chi đoàn thôn Phò Nam B;

          2. Ông Nguyễn Văn Phước - Đoàn viên chi đoàn thôn Niêm Phò;

          3. Ông Hoàng Ngọc Quân - Đoàn viên chi đoàn thôn Phước Yên.I. Về tập thể

          1. Chi đoàn thôn Tân Xuân Lai;

          2. Chi đoàn trường THCS Trần Thúc Nhẫn.

          II. Về cá nhân

          1. Bà Trần Thị Hằng - Bí thư chi đoàn thôn Phò Nam B;

          2. Ông Nguyễn Văn Phước - Đoàn viên chi đoàn thôn Niêm Phò;

          3. Ông Hoàng Ngọc Quân - Đoàn viên chi đoàn thôn Phước Yên.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Hà Hiền
 In trang]