Quyết định về việc tặng giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2020
14/01/2021 5:04:49 CH

    Ngày 14/01/2021. Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ ký ban hành Quyết định tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 (có danh sách kèm theo).

           I. Về tập thể

-  Chi hội Nông dân thôn Tân Xuân Lai;

-  Chi hội Nông dân thôn Lương Cổ;

-  Chi hội Nông dân thôn Phò Nam A.

          II. Về cá nhân

- Ông Nguyễn Hữu Quảng - Chi hội Phó ND thôn La Vân Thượng;

- Ông Nguyễn Như Phong - Chi hội Phó ND thôn Niêm Phò;

- Ông Huỳnh Minh Hải - Chi hội Phó ND thôn Phò Nam B;

- Ông Trịnh Ngọc Tánh - Hội viên Chi hội ND thôn La Vân Hạ;

- Ông Hoàng Nhất Lang - Hội viên Chi hội ND thôn Lương Cổ

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Hà Hiền
 In trang]