Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của bộ chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
24/04/2020 5:01:43 CH

    Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (viết tắt là Quyết định 290). Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, cụ thể như sau:

     Nội dung chi tiết của Báo cáo có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Hà Hiền
 In trang]