Báo cáo số liệu thống kê công tác tư pháp; công tác pbgdpl; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 .
18/03/2020 5:01:43 CH

Thực hiện Công văn số 39/TP ngày 13/12/2019 của Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo số liệu thống kê chính thức công tác Tư Pháp; công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thọ báo cáo tình hình thực hiện cụ thể như sau:

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
MINH HƯƠNG
 In trang]