báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
07/08/2020 5:01:43 CH
Thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ và Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND xã đã xây dựng chương trình công tác năm 2019 bằng các giải pháp tích cực và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Báo cáo của UBND xã tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Nội dung chi tiết cảu Báo cáo có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Hà Hiền
 In trang]