Báo cáo kết quả cấp số định danh cá nhân trên địa bàn xã Quảng Thọ
20/10/2020 5:01:43 CH
Thực hiện Công văn số 37/PTP ngày 10 tháng 8 năm 2020 của  Phòng tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo kết quả cấp Số định danh cá nhân trên địa bàn xã. Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thọ báo cáo tình hình thực hiện cụ thể như sau:

Tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Thanh Nhàn
 In trang]
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>