Báo cáo tình hình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi
31/12/2020 5:01:43 CH
Thực hiện Công văn số 56/TP ngày 24/12/2020 của Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi. Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thọ báo cáo tình hình thực hiện cụ thể như sau:  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Thanh Nhàn
 In trang]