Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020
20/10/2020 5:01:43 CH
Thực hiện Công văn số 34/TP ngày 27 tháng 7 năm 2020 của  Phòng tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020. Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thọ báo cáo tình hình thực hiện cụ thể như sau:

Tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Thanh Nhàn
 In trang]
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>