CÔNG BỐ 03 TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.
30/07/2020 5:01:43 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 phê duyệt công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (gồm 03 TTHC) trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Theo đó, 03 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế là: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sửa đổi, bổ sung 03 TTHC thuộc lĩnh vực Khí tượng thủy văn tại Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nguồn: https://thuathienhue.gov.vn/Dẫn nguồn: Hà Hiền
 In trang]
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 > >>