CÔNG BỐ 03 TTHC TRONG LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH
30/07/2020 5:01:43 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1609/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn (gồm 03 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo đó, 03 TTHC trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Sửa đổi, bổ sung 03 TTHC trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn (có số thứ tự từ 289 đến 291) tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Nguồn: https://thuathienhue.gov.vn/Dẫn nguồn: Hà Hiền
 In trang]
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 > >>