QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
15/12/2020 5:01:43 CH
Thực hiện Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 09 tháng  12  năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh và Công văn số 1918/UBND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc triển khai Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh. Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thọ niêm yết công khai hiện Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 09 tháng  12  năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đối với dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích, người dân và các tổ chức, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết TTHC có thể đến các điểm giao dịch gần nhất của Bưu điện để gửi hồ sơ giải quyết TTHC. Nhân viên Bưu điện sẽ kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính Nhà nước giải quyết. Sau khi có kết quả, Bưu điện sẽ chuyển phát đến tận nhà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo đúng thời gian quy định.
Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện công ích tạo thuận lợi cho người dân, tiết kiệm chi phí và thời gian, công sức đi lại khi giải quyết TTHC. Mặt khác, dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích cũng giúp bộ phận giải quyết TTHC nâng cao hiệu quả xử lý các TTHC, tiết kiệm thời gian, giảm áp lực trong quá trình giải quyết công việc.
Theo quyết định nêu trên, UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) đối với 07 thủ tuc hành chính gồm: 
Lĩnh vực Hộ tịch (01 TTHC)
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
Lĩnh vực Chứng thực (01 TTHC)
Cấp bản sao từ sổ gốc
Lĩnh vực Bảo vệ Môi trường(05 TTHC)
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường
Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.
Nội dung chi tiết của Quyết định có trong tập tin đính kèm:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Hà Hiền
 In trang]
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 > >>