Thêm 09 trường học được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1
16/11/2022 11:19:05 SA

Ngày 16/11/2022, UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 2770/QĐ-UBND; 2771/QĐ-UBND; 2772/QĐ-UBND; 2773/QĐ-UBND, 2774/QĐ-UBND, 2775/QĐ-UBND, 2776/QĐ-UBND; 2777/QĐ-UBND và 2778/QĐ-UBND về cấp Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho các trường học trên địa bàn tỉnh. Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có giá trị 05 năm, kể từ ngày ký ban hành Quyết định.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cấp Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 cho Trường Mầm non Phong Thu, xã Phong Thu, huyện Phong Điền; Trường Mầm non Hồng Bắc, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới; Trường Mầm non Hương Văn, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà; Trường Mầm non Trường An, phường Trường An, thành phố Huế; Trường Tiểu học Phú Xuân 1, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang; Trường Tiểu học Phong Chương, xã Phong Chương, huyện Phong Điền; Trường Tiểu học Số 2 Thủy Phù, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy; Trường Trung học cơ sở Lộc Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc và Trường Trung học phổ thông Trần Văn Kỷ, xã Phong Bình, huyện Phong Điền.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Phong Điền, UBND huyện A Lưới; UBND thị xã Hương Trà; UBND thành phố Huế, UBND huyện Phú Vang; UBND thị xã Hương Thủy; UBND huyện Phú Lộc chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo liên quan và các trường vừa được công nhận thực hiện kiểm tra, tự đánh giá theo định kỳ, duy trì, giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được.

www.thuathienhue.gov.vn
 In trang]