Công đoàn cơ sở cơ quan xã Quảng Thọ phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện tổ chức tặng qua cho các đoàn viên và những hộ khó khăn trong đợt lũ
20/10/2020 5:01:43 CH
Công đoàn cơ sở cơ quan xã Quảng Thọ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tặng qua cho các đoàn viên công đoàn và những hộ khó khăn trong đợt lũ

 Một số hình ảnh tặng quà

Hoàng Văn Lung
 In trang]