Nhân dân và cán bộ xã quảng thọ vinh dự được nhận cờ thi đua của ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020
06/01/2021 5:04:49 CH
Ngày 06/01/2021, tại Hội trường Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh và phát động phong trào thi đua năm 2021, tại Hội nghị này, Nhân dân và cán bộ xã Quảng Thọ đã vinh dự được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 In trang]